บริษัท ดาต้า อิน โมชั่น จำกัด
ชั้น 19 อาคารอัลม่าลิงค์ เลขที่ 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

Data In Motion Co.,Ltd.
19th Almalink Bld. 25 SoiChidlum Lumpini Patumwan Bangkok TH 10330
Tel. 02-255-6691  Fax. 02-255-6690 Email: [email protected]

บริษัท ดาต้า อิน โมชั่น จำกัด